Chân dung 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo các quyết định, ông Phạm Thanh Hà – Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và ông Phạm Tiến Dũng – Vụ trưởng Vụ Thanh toán được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Hà sinh năm 1973, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học George Washington, Mỹ.

Trước đó, ông Hà đã công tác tại Vietcombank 23 năm, trong đó từng giữ các chức vụ trưởng phòng quản lý các đề án công nghệ, trưởng phòng kinh doanh ngoại tệ, trưởng phòng quản lý và kinh doanh vốn trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Vietcombank năm 2010.

Tân Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà.

Sau 7 năm giữ chức Phó Tổng giám đốc Vietcombank, năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh ông Phạm Thanh Hà, ông Phạm Tiến Dũng sinh năm 1970 cũng được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hình 2).

Ông Phạm Tiến Dũng – tân Phó Thống đốc NHNN

Ông Dũng có 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngân hàng.

Từ năm 1991, ông Dũng công tác tại phòng Phát triển Phần mềm – Cục Công nghệ Tin học, tham gia phát triển các phần mềm thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng… Ông cũng từng tham gia triển khai hệ thống CA cho Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho các Tổ chức tín dụng; triển khai Tuxedo cho hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 4/2014, ông được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn). Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Banknetvn nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 6/2017, ông Phạm Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, ban lãnh đạo đương nhiệm của Ngân hàng Nhà nước hiện có Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và các Phó thống đốc Đào Minh Tú, Nguyễn Kim Anh, Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng và Phạm Thanh Hà.