[Cập nhật] Lãi suất VIB mới nhất tháng 4/2020

Cập nhật lãi suất VIB mới nhất tháng 4/2020.

Lãi suất ngân hàng VIB tại quầy tháng 4/2020

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn nổi bật như 1 tháng hiện là 4,75%/năm không kể số tiền gửi.

VIB áp dụng lãi suất tiền gửi theo hạn mức tiết kiệm của mỗi khách hàng. Cụ thể, có 4 phạm vi gửi tiền được niêm yết lãi suất khác nhau: từ 10 đến dưới 100 triệu, từ 100 triệu đến dưới 1 tỉ, từ 1 tỉ đến dưới 5 tỉ và từ 5 tỉ đồng trở lên.

Tiền gửi kì hạn 6 tháng được nhiều khách hàng chọn gửi đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,9%/năm nếu gửi từ 5 tỉ đồng trở lên, còn từ 10 đến dưới 100 triệu đồng sẽ nhận lãi suất 6,7%/năm.

Khi khách hàng muốn gửi 1 tỉ đồng trở lên ở các kì hạn dài như 18, 24 và 36 tháng, khách hàng sẽ nhận cùng một mức lãi suất là 7,5%/năm cho hình thức tiết kiệm thường tại quầy này.

Nguồn: VIB

Đáng chú ý có gói tiết kiệm kì hạn 12 và 13 tháng, khách hàng hưởng lãi suất 7,59%/năm khi có khoản tiền gửi mới hoặc tự động gia hạn từ 500 tỉ đồng trở lên.

Riêng tiền gửi không kì hạn với số tiền khác nhau sẽ hưởng lãi suất khác nhau, cao nhất sẽ là 0,5%/năm khi số dư từ 5 tỉ đồng trở lên. Trong trường hợp khách hàng tất toán trước hạn, lãi suất nhận được sẽ chỉ còn là 0,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại VIB tháng 4/2020

Hình thức tiết kiệm online có khung lãi suất hiện cao hơn lãi suất tiết kiệm thường tại quầy khoảng 0,1 điểm % với từng hạn mức gửi tiền và một số kì hạn tương ứng.

Nguồn: VIB

Theo Thu Thủy/KTCK