[Cập nhật] Lãi suất SeABank mới nhất tháng 4/2020

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Lãi suất ngân hàng SeABank tháng 4/2020

Với sản phẩm tiết kiệm thông thường, lãi trả cuối kì, khách hàng có thể nhận mức lãi suất 4,75%/năm khi gửi tiền tại kì hạn 1 – 5 tháng, thay vì 5%/năm như trước.

Riêng tiền gửi tại các kì hạn 6, 7 và 8 tháng vẫn duy trì hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,8%/năm, 5,9%/năm và 6%/năm.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm tại các kì hạn dài hơn như 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng thì mức lãi suất được áp dụng tương ứng là 6,2%/năm, 6,35%/năm và 6,55%/năm.

Gói tiết kiệm thường kì hạn 12 và 15 tháng được hưởng cùng mức lãi suất 6,8%/năm; kì hạn 18 tháng có lãi suất là 6,85%/năm và tại kì 24 tháng sẽ nhận lãi 6,9%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất dành cho sản phẩm tiết kiệm nhận lãi cuối kì này là 6,95%/năm dành cho khách hàng gửi tiền tại kì hạn 36 tháng.

Tiền gửi các kì hạn gửi ngắn dưới 1 tháng cùng được hưởng mức lãi suất 0,5%/năm, thấp hơn 0,3 điểm % so với lãi suất tương ứng hồi tháng 3.

Nguồn: SeABank

Lãi suất tiết kiệm bậc thang tháng 4/2020

Trong đó, sản phẩm tiết kiệm bậc thang đang được áp dụng mức lãi suất cao hơn tại nhiều kì hạn.

Theo đó, mức lãi suất huy động cao nhất tại SeABank hiện là 7,47%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi tiết kiệm bậc thang kì hạn 36 tháng.

Nguồn: SeABank

Theo Thu Thủy/TBCK