[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 4/2020

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 4/2020. (Ảnh minh họa)

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 4/2020

Riêng tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng chỉ được áp dụng lãi suất 0,5%/năm, thay vì từ 0,5% – 0,8%/năm như trước.

Đối với khoản tiền gửi kì hạn từ 2 – 5 tháng, khách hàng sẽ hưởng mức lãi suất là 4,75%/năm, giảm 0,25 điểm % so với lãi suất tương ứng hồi tháng 3. Tiền gửi các kì hạn 6, 7 và 8 tháng cũng có mức lãi suất hạ xuống 0,3 điểm %, lần lượt là 7,2%, 7,3% và 7,4%/năm.

Nếu có nhu cầu gửi tiền trong các kì hạn dài hơn, khách hàng sẽ nhận được lãi suất cao hơn như mức 7,8%/năm tại kì hạn 15 và 18 tháng, hoặc 7,9%/năm tại kì hạn 24 và 36 tháng. Tất cả đều áp dụng phương thức lĩnh lãi cuối kì.

Đáng chú ý, gói tiết kiệm kì hạn 13 tháng đang là hình thức huy động tại quầy nhận được lãi suất ưu đãi nhất tại VietBank với 8%/năm.

Nguồn: VietBank

Biểu lãi suất tiết kiệm online tháng 4/2020

VietBank vẫn tiếp tục triển khai đa dạng các sản phẩm tiền gửi như tiền gửi đa tiện ích, tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm tích lũy tương lai, tiết kiệm quyền chọn, tiết kiệm trung niên an lộc.

Trong đó có hình thức gửi tiền online của VietBank tại một số kì hạn hiện đang cao hơn khoảng 0,1 điểm % so với khi gửi thường tại quầy.

Nguồn: VietBank

Theo Hoàng Hà/KTCK