[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 3/2020

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Lãi suất ngân hàng VIB tại quầy tháng 3/2020

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hiện là 0,8%/năm. Tiền gửi các kì hạn dưới 6 tháng đang được hưởng mức lãi suất 5%/năm.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các kì hạn từ 6 – 8 tháng nhận mức lãi suất là 7,2%/năm khi gửi tại quầy và 7,3%/năm khi gửi online không kể số tiền gửi.

Nếu gửi tiết kiệm kì hạn từ 9 – 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 7%/năm tại quầy khi số tiền gửi dưới 100 triệu đồng hoặc 7,1%/năm khi gửi trực tuyến. Còn nếu gửi trên 100 triệu thì sẽ hưởng lãi suất 7,3%/năm tại quầy và 7,4%/năm khi gửi online.

Lãi suất các kì hạn gửi từ 15 – 36 tháng được VIB niêm yết là 7,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên. Đây hiện là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất áp dụng tại VIB trong tháng 3.

Đáng chú ý có gói tiết kiệm kì hạn 12 và 13 tháng, khách hàng được nhận lãi suất 7,59%/năm khi chỉ cần gửi ít nhất 10 triệu đồng.

Riêng tiền gửi không kì hạn với số tiền khác nhau sẽ hưởng lãi suất khác nhau, cao nhất sẽ là 0,5%/năm khi số dư từ 5 tỉ đồng trở lên. Trong trường hợp khách hàng tất toán trước hạn, lãi suất nhận được sẽ chỉ còn là 0,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm ngoại tệ tại VIB tháng 3/2020

Thu Thủy/TBCK