[Cập nhật] Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân tháng 4/2020

Theo đó, phạm vi lãi suất khi gửi tiền tiết kiệm là từ 4,48 – 8,3%/năm tùy theo các kì hạn từ 1 – 60 tháng và phương thức lĩnh lãi khác nhau.

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân tháng 4/2020. (Ảnh minh họa)

Lãi suất ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 4/2020

Cụ thể, các gói tiết kiệm kì hạn 3 – 5 tháng được nhận lãi suất cao nhất là 4,75%/năm thay vì 5%/năm như tháng trước.

Các cặp kì hạn có cùng lãi suất tiết kiệm là 6 và 7 tháng, 8 và 9 tháng, 10 và 11 tháng, 15 và 18 tháng được ngân hàng giảm 0,1 điểm % xuống chỉ còn tương ứng là 7,5%/năm, 7,55%/năm, 7,6%/năm và 8,15%/năm khi lĩnh lãi cuối kì.

Mức lãi suất cao nhất cho hình thức tiết kiệm thường ở NCB trong tháng này là 8,3%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn dài như 24, 30 hoặc 36 tháng, nhận lãi cuối kì. Mức lãi suất này cũng thấp hơn 0,1 điểm % so với lãi suất tại kì hạn tương ứng hồi tháng trước.

Đối với các kì hạn ngắn dưới 1 tháng, khách hàng hiện chỉ được hưởng lãi suất là 0,5%/năm. Tương tự với tiền gửi không kì hạn, NCB thay đổi lãi suất áp dụng xuống mức 0,3%/năm, lĩnh lãi hàng tháng.

Nguồn: NCB

Theo Hoàng Hà/KTCK