[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 4/2020

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tại ngày 1/4:

Lãi suất kì hạn 3 tháng, 5 tháng là 4,75%/năm, giảm 0,25 điểm phần trăm so với tháng trước; kì hạn 6 tháng và 9 tháng là 5,1%/năm, giảm 2 điểm phần trăm.

Tiền gửi kì hạn 364 ngày, 12 tháng cùng áp dụng mức lãi suất là 6,8%/năm, giữ nguyên so với tháng trước.

Các khoản tiền gửi tại các kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang có cùng lãi suất là 6,6%/năm, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng 3.

Tiền gửi không kì hạn tại BIDV đang được nhận lãi suất là 0,1%/năm.

Nguồn: BIDV

Bên cạnh giảm lãi suất huy động, BIDV đã hạ lãi suất cho vay mới đối với khách hàng từ 0,5% đến 1,2% theo từng kì hạn, đồng thời đưa ra các gói tín dụng chuyên biệt với lãi suất ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19.

Theo Hoàng Quyên/KTCK