[Cập nhật] Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 4/2020

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank).

Lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 4/2020

Cụ thể, khách hàng gửi tiền tại các kì hạn từ 1 – 5 tháng sẽ hưởng mức lãi suất lĩnh lãi cuối kì là 4,75%/năm thay vì 5%/năm hoặc lãi suất lĩnh lãi hàng tháng là 4,65%/năm thay vì 4,9%/năm như hồi tháng trước.

Với các kì hạn dài hơn, ngân hàng cũng áp dụng giảm lãi suất niêm yết tương ứng. Theo đó, gói tiết kiệm kì hạn từ 6 – 8 tháng nay chỉ nhận được lãi suất là 7,5%/năm còn khi tiết kiệm tại kì hạn từ 9 – 11 tháng lãi suất nhận được đồng loạt hạ xuống còn 7,6%/năm.

Riêng đối với khoản tiền tiết kiệm có kì hạn gửi 12 tháng, lãi suất được áp dụng hiện giữ nguyên ở mức 7,8%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Khi gửi tiền trong các kì hạn từ 13 đến 36 tháng, khách hàng sẽ hưởng mức lãi suất dao động trong khoảng 7,5% – 7,8%/năm tùy theo phương thức lĩnh lãi. 7,8%/năm cũng là mức lãi suất cao nhất khi tiết kiệm thường tại quầy ở Bac A Bank tháng 4 này, giảm 0,1 điểm % so với đầu tháng 3.

Với tiền gửi không kì hạn và tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất mà ngân hàng áp dụng mới là 0,5%/năm thay vì 0,8%/năm như tháng trước.

Nguồn: Bac A Bank

Theo Hoàng Quyên/KTCK