[Cập nhật] Lãi suất LienVietPostBank tháng 4/2020

Tháng 4 này, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Lãi suất tiết kiệm thường tháng 4/2020

Cụ thể, khách hàng có nhu cầu gửi tiền tại các kì hạn dài từ 15 tháng đến 48 tháng sẽ hưởng cùng mức lãi suất là 6,9%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank áp dụng cho kì hạn 60 tháng là 7,5%/năm, không kể đến số tiền gửi tại ngân hàng.

Đáng chú ý, đối với các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục tại kì hạn 13 tháng có số dư từ 300 tỉ đồng trở lên sẽ được áp dụng mức lãi suất cao nhất hiện nay tại ngân hàng là 7,9%/năm.

Các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hoặc tài khoản thanh toán hay gửi tiền không kì hạn có sự thay đổi khi nhận mức lãi suất 0,1%/năm thay vì 0,8%/năm như trước.

Nguồn: LienVietPostBank

Lãi suất tiết kiệm bưu điện tháng 4/2020

Không thể không kể đến sản phẩm đặc trưng của LienVietPostBank đó là tiết kiệm bưu điện. Lãi suất ưu đãi nhất cho hình thức gửi tiền này là 7,5%/năm khi gửi kì hạn 60 tháng nhận lãi cuối kì rút 1 lần.

Ngoài ra, khách hàng muốn rút gốc linh hoạt có thể tham khảo một số mức lãi suất tại các kì hạn 3, 6, 12 hoặc 24 tháng trong biểu lãi suất này.

Nguồn: LienVietPostBank

Theo Hoàng Hà/KTCK