Các ngân hàng chính thức được cấp room tín dụng năm 2023

Các ngân hàng chính thức được cấp room tín dụng năm 2023(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức cấp hạn mức (room) tín dụng cho các ngân hàng trong năm 2023 để ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên…