Ngày 8-3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định xác nhận chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để kiến nghị giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Lễ khởi công dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo UBND tỉnh Bình Định, trong các quyết định trước đây của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông) có tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là hơn 4.953 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cọc mốc, phạm vi giải phóng mặt bằng của Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85 (2 đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần qua địa bàn Bình Định), tỉnh đã kiểm tra, rà soát tổng hợp kinh phí thực hiện khoảng 7.806 tỉ đồng, tức cao hơn 2.852,4 tỉ đồng so với kinh phí đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Do vậy, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xem xét chỉ đạo, cho chủ trương bổ sung kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 2.852,4 tỉ đồng để đảm bảo kịp thời chi trả.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng kiến nghị bổ sung diện tích đất rừng (đất phòng hộ, đất rừng sản xuất), đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.


Đức Anh