Biến động mức thù lao các ‘sếp ngân hàng’: Sacombank cao nhất, Vietcombank lại giảm!

đều nhận mức thù lao khá cao. Trong đó, ông Dương Công Minh và các thành viên HĐQT ngân hàng Sacombank nhận thù lao dường như cao nhất ngành.

Theo thuyết minh thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại một số ngân hàng cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng mức thù lao trung bình của các sếp ngân hàng vẫn tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 175 triệu đồng/người/tháng lên khoảng 216 triệu đồng/người/tháng.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, đơn cử tại Techcombank, dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng ấn tượng, đạt 9.283 tỷ đồng lãi sau thuế (đứng thứ 2 hệ thống ngân hàng). Tuy nhiên, thu nhập bình quân dành cho thành viên HĐQT (hội đồng quản trị) bao gồm cả Chủ tịch Hồ Hùng Anh chỉ tăng nhẹ 3% lên 248 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, tại ngân hàng ACB, dù lợi nhuận khiêm tốn hơn (đạt 5.071 tỷ đồng lãi sau thuế – đứng thứ 7 hệ thống ngân hàng) nhưng mức thù lao của lãnh đạo ngân hàng, bao gồm Chủ tịch Trần Hùng Huy vẫn tăng 30%, bằng mức thu nhập lãnh đạo Techcombank nhận được là 248 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính bán niên của ngân hàng Sacombank, dù lợi nhuận không nằm trong top 10 (lãi sau thuế đạt gần 1.914 tỷ đồng) nhưng tổng thù lao dàn lãnh đạo Sacombank nhận được trong 6 tháng đầu năm là 80,5 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó bao gồm 20 tỷ đồng cho 7 thành viên HĐQT, 7,8 tỷ đồng cho 4 thành viên BKS (ban kiểm sát) và 52,6 tỷ đồng cho 15 thành viên Ban Tổng Giám đốc (TGĐ).

Như vậy, mức thù lao sau thuế bình quân mà ông Dương Công Minh và mỗi thành viên HĐQT, BKS và Ban TGĐ hàng tháng nhận được lần lượt 478,2 triệu đồng, 325,8 triệu đồng và 584,9 triệu đồng.

Còn tại ngân hàng MSB, trong 6 tháng đầu năm, mức thù lao bình quân hàng tháng cho các cấp lãnh đạo khá đồng đều khoảng 231 triệu đồng/người, trong đó TGĐ và mỗi thành viên ban TGĐ thu về 266 triệu đồng mỗi tháng trong nửa đầu năm 2021.

Còn tại ngân hàng SeABank đã chi khoảng 139 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên HĐQT, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái là khoảng 117 triệu đồng/tháng.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, đầu tiên là ngân hàng Vietcombank. Tuy lợi nhuận cao nhất hệ thống ngành nhưng thù lao của HĐQT và BKS của ngân hàng chi không vượt quá 0,27% lợi nhuận sau thuế cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.

Cụ thể, ước tính theo con số lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Vietcombank đạt 10.858 tỷ đồng, 13 lãnh đạo trong HĐQT và BKS nhận tối đa 29,3 tỷ đồng. Bình quân hàng tháng, mỗi thành viên HĐQT nhận thù lao có thể lên tới 376 triệu đồng/người, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2020.

Ở ngân hàng Agribank lại khác, mức thù lao 6 tháng đầu năm mà nhà băng này chi cho HĐQT, BKS và Ban TGĐ là 5,7 tỷ đồng, tương đương mỗi lãnh đạo nhận về 41,56 triệu đồng/tháng, chỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, dù lợi nhuận tại Sacombank không nằm trong top 10 nhưng mức thù lao lãnh đạo tại Sacombank lại cao nhất ngành, vượt cả ‘ông lớn’ Vietcombank, Techcombank, MBBank.

Có thể thấy, các ngân hàng chỉ công bố mức chi thù lao chung cho các lãnh đạo chứ không tiết lộ cụ thể riêng vị trí nào. Đáng chú ý, dù dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong nửa năm qua, song các lãnh đạo ngân hàng đang được nhận mức thù lào vào hàng bậc nhất so với nhiều ngành khác đang lao đao vì dịch bệnh..