BIDV phát hành riêng lẻ tổng cộng 2.202 tỉ đồng trái phiếu trung và dài hạn

Từ ngày 20-23/4/2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 2.202 tỉ đồng trái phiếu trung và dài hạn. Trong đó có 1.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 6 năm với lãi suất tham chiếu + 0,75%/năm.

Nguồn: BIDV

Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kì hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV – khu vực Hà Nội và Vietcombank.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quý định hiện hành.

BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau một năm.

Cuối năm trước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quyết định chấp thuận cho BIDV triển khai áp dụng Thông tư 41/2016 về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng theo chuẩn Basel II từ ngày 1/12.

Trước đó, KEB Hana Bank chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên của BIDV sau khi nắm 15% vốn. BIDV thu ròng 20.208 tỷ đồng sau khi chào bán cổ phần cho đối tác ngoại và nâng vốn điều lệ lên 40.220 tỷ đồng, qua đó đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cùng với hàng loạt chuẩn mực Basel.

Năm 2020, ngân hàng đặt mục tiêu kế hoạch lãi trước thuế 12.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước trong điều kiện dịch Covid-19 sớm được kiểm soát. Tăng trưởng tín dụng dự kiến theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước (được giao 9%), huy động vốn mục tiêu tăng 9%. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà băng cho biết kế hoạch sẽ được điều chỉnh nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ