Theo Acecook, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Acecook Việt Nam cùng các nhà cung cấp, nhà phân phối và các đại lý đang đồng lòng, hợp lực cùng Chính phủ trong việc thực hiện “3 tại chỗ”, “hai điểm đến một cung đường”, thực hiện nghiêm tất cả biện pháp phòng chống dịch để bảo đảm an toàn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Acecook đang tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực

Mặc dù có những khó khăn nhất định trong việc cung ứng nguyên vật liệu, lực lượng lao động tại chỗ chỉ bằng khoảng 60% tổng số lao động, không đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa… nhưng Acecook Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực, duy trì chuỗi cung ứng và đáp ứng được nguồn thực phẩm dự trữ cần thiết cho người dân trong lúc này.

Ban giám đốc Acecook Việt Nam cam kết không tăng giá, duy trì mức giá bán hiện tại đối với các đại lý và siêu thị mà công ty trực tiếp phân phối. “Chúng tôi muốn gửi đến người tiêu dùng thông điệp: sức khỏe là rất đáng quý, hãy cố gắng bảo vệ bản thân và gia đình thông qua việc thực hiện 5K và bảo đảm dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày để tăng sức đề kháng” – đại diện Acecook Việt Nam thông tin. 


Tin-ảnh: P.An

Chia sẻ