Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp thường kỳ tháng 4, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tháng 5 diễn ra ngày 4-5, trong 4 tháng đầu năm 2021, các ngành, địa phương đã tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Thu ngân sách Quảng Nam đạt khá nhờ nguồn thu lớn từ ô tô, thủy điện

Qua đó, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đã phục hồi và phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã dần thích nghi với trạng thái bình thường mới nên hoạt động sản xuất tăng trưởng ổn định trở lại, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 32,2% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra thuận lợi, tăng trưởng khá. Đặc biệt, ngành du lịch có dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của Covid-19. Ngành nông nghiệp ổn định, năng suất đạt khá so với cùng vụ năm trước.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 4 tháng đầu năm đạt 9.457 tỉ đồng, bằng 49% dự toán năm và tăng 51% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 7.567 tỉ đồng, bằng 47% dự toán năm và tăng 54% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động gặp không ít khó khăn, khối ngành dịch vụ – du lịch phục hồi chậm, giải ngân vốn thấp so với cùng kỳ và chưa đạt yêu cầu, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tiến độ các dự án…


Trần Thường

Chia sẻ