Tròn 3 năm đại dịch, COVID-19 vẫn thắng?

Tròn 3 năm đại dịch, COVID-19 vẫn thắng?(NLĐO) – Mặc dù cả thế giới đã chung sức chung lòng nhưng ngày đánh dấu tròn 3 năm xảy ra đại dịch, chúng ta vẫn chưa thắng được loại virus chết người gây COVID-19.