Tranh luận tổng thống Mỹ: “Không ai giành chiến thắng”

Tranh luận tổng thống Mỹ: "Không ai giành chiến thắng"Phản ứng trong lòng nước Mỹ đối với cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa 2 ứng viên Donald Trump và Joe Biden không thật sự khả quan.