Được đồng chủ trì bởi Tổng Thư ký LHQ và Tổng thống Ai Cập, phiên họp là sáng kiến nhằm thống nhất nhận thức và thúc đẩy cam kết chính trị mạnh mẽ về tài chính khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng, hướng tới Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP27) sẽ diễn ra tại Sharm el-Sheikh – Ai Cập vào tháng 11 tới.

Trong thông điệp gửi tới phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu cần có cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương, với LHQ đóng vai trò trung tâm, đồng thời cũng cần có cách tiếp cận toàn dân và nhất là cần bảo đảm công bằng, công lý trong tổng thể chung và đối với từng quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu thông điệp tại phiên họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu ngày 22-9. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại LHQ cung cấp)

Thủ tướng khẳng định mặc dù là một nước đang phát triển trong quá trình chuyển đổi, đi lên từ chiến tranh nên đi sau nhiều quốc gia nhưng Việt Nam luôn là một thành viên có trách nhiệm trong ngôi nhà chung của LHQ và luôn quyết tâm, chủ động thực hiện các cam kết quốc tế với trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng đề nghị các đối tác phát triển hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam về chuyển giao công nghệ, ưu đãi tài chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế, công tác quản trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn bạn bè và đối tác quốc tế, các cơ quan LHQ và cá nhân Tổng Thư ký LHQ đã hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc đàm phán thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng; từ đó góp phần giúp Việt Nam vừa đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vừa bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội liên quan và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển giao công nghệ, huy động tài chính, tăng cường năng lực để hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, đặc biệt là các nghĩa vụ theo quy định của Công ước khung và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.


Dương Ngọc