Thách thức chờ tân Thủ tướng Trung Quốc

Thách thức chờ tân Thủ tướng Trung QuốcNhiệm vụ hàng đầu của ông Lý Cường trong năm nay là đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% đề ra mà không gây ra lạm phát nghiêm trọng