Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Kampong Thom; thăm cán bộ, người lao động 3 công ty cổ phần Tân Biên, Bà Rịa, Phước Hóa thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG).

Tại cuộc làm việc, ông Nhek Bankheng, Phó Tỉnh trưởng Kampong Thom, đánh giá cao hoạt động và đóng góp của 3 công ty cao su Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân xung quanh dự án, góp phần giúp giảm bớt một phần việc di dân. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với ông Nhek Bankheng, Phó Tỉnh trưởng Kampong ThomẢnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ thời gian tới, lãnh đạo hai nước sẽ thống nhất đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Kampong Thom tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về môi trường đầu tư, tăng cường công tác cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế, có điều kiện làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, trong đó có cộng đồng bà con gốc Việt, bà con người Khmer, người Chăm.

Thăm, làm việc với cán bộ, người lao động các công ty cổ phần Tân Biên, Bà Rịa, Phước Hóa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng các dự án cao su của VRG tại Campuchia sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ Campuchia và chính quyền địa phương để phát triển ổn định lâu dài, góp phần tăng cường quan hệ hai nước, tạo chất keo gắn kết bền vững tình cảm của nhân dân hai nước trong thời gian tới.


Thế Dũng