Công nghệ kiểm soát bức xạ mặt trời: Đã đến lúc?

Đây là giải pháp khả thi và có thể nhanh chóng “hạ nhiệt” trái đất trong vài năm, với chi phí được xem là “tương đối thấp” – tốn khoảng 20 tỉ USD để làm giảm 1 độ C/năm, mức giá trong tầm tay của nhiều quốc gia và tổ chức.