Mỹ bắn hạ khinh khí cầu, Trung Quốc lên tiếng


Thanh Long