Chờ đợi gì ở MWC 2023?

Chờ đợi gì ở MWC 2023?Đó có thể là những mẫu điện thoại thông minh màn hình gập, trải nghiệm metaverse chuyên sâu, chatbot trí tuệ nhân tạo…