Châu Á hưởng lợi từ đà phục hồi của Trung Quốc

Châu Á hưởng lợi từ đà phục hồi của Trung QuốcHoạt động sản xuất ở châu Á có dấu hiệu phục hồi trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại đã tạo động lực cho nền kinh tế toàn cầu vốn đang trì trệ