Đài CNBC ngày 2-9 dẫn báo cáo của Deloitte cho biết ngành dịch vụ của Đông Nam Á nhiều khả năng thiệt hại 9.000 tỉ USD vào năm 2070. Con số này ở ngành sản xuất là 7.000 tỉ USD và ở ngành bán lẻ cùng du lịch là 5.000 tỉ USD.

Sự thịnh vượng của Đông Nam Á trong vòng 50 năm tới phụ thuộc vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu Ảnh: SUN SENTINEL

Deloitte khuyến cáo Đông Nam Á cần xem việc đối phó tình trạng nóng lên toàn cầu là một “khoản đầu tư” và nếu giảm nhanh lượng khí thải carbon, khu vực này có thể đạt được mức tăng trưởng kinh tế 12.500 tỉ USD và tăng trưởng GDP trung bình 3,5%/năm trong 50 năm tới.

Theo báo cáo của Deloitte, Đông Nam Á có khoảng 500 triệu dân và tổng GDP 3.000 tỉ USD. Khu vực này ghi nhận GDP bình quân đầu người tăng trung bình 5%-12% mỗi năm từ đầu thế kỷ XXI đến nay.


Phạm Nghĩa

Chia sẻ