PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC (*): Củng cố nền tảng chính trị – xã hội trong công nhân

.Phóng viên: Ông có thể khái quát những kết quả nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong công tác xây dựng và phát triển Đảng ở các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước thời gian qua? – Ông NGUYỄN ĐÌNH KHANG: Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển […]

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC (*): Không ít gian nan

Tỉnh ủy Bình Dương cho biết thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng tại những doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trong tỉnh chỉ kết nạp được 555 đảng viên trên tổng số hơn 1,2 triệu lao động là quá ít, dù không thiếu nguồn. Do vậy, cần xem xét, đánh […]

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC (*): Lan tỏa những mô hình hay

Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (gọi tắt Công ty Sumi; KCN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam) được thành lập tháng 2-2008 và chính thức hoạt động từ tháng 9-2009. Đây là doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thành lập chi bộ Đảng đầu tiên trong […]

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Nhiều lợi ích được chứng minh

Phát triển Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), luôn là việc khó, thậm chí rất khó. Tuy nhiên, thời gian qua, với sự kiên trì và cách làm sáng tạo, chủ trương đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng trong DN […]