Đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền

Với phương châm “đi trước mở đường”, ngành tuyên giáo đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn, đổi mới phương thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Nguồn tài liệu phục vụ tuyên truyền Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, […]

Học Bác để giúp dân

Trải qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Kon Tum đã có nhiều sự chuyển biến tích cực. Thường xuyên vận động, tuyên truyền Ngay từ khi […]