Nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực nhà nước

Mới đây, ngày 12-9-2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND” (gọi tắt là Nghị quyết 594). Đây là văn bản quy phạm cụ thể […]

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng: Nhạy bén nắm bắt ý nguyện của dân

Theo đó, để có sự hưởng ứng này là do Đảng ta đã làm tốt công tác tuyên giáo, cụ thể là kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền để […]

Giữ trọn lời thề

Đó là giây phút mà những người vinh dự được Đảng kết nạp vào đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân thật không thể nào quên, nó trở thành dấu ấn chính trị không thể nào quên trong quãng đời hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì sự […]